Tájékoztatás kép- és videofelvételekkel kapcsolatos adatkezelésről

Tájékoztatás kép- és videofelvételekkel kapcsolatos adatkezelésről

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen kép- és videofelvételek készülnek, amelyeken felismerhetők, beazonosíthatók lehetnek a felvételen szereplőszemélyek, s amelyeket az alábbi médiafelületeken tervezünk nyilvánosságra hozni:

https://www.csernaiközpont.hu
https://www.facebook.com/csepik/
Hírnök a Pilisi Önkormányzat lapja
• Pilisi Önkormányzat weboldala www.pilis.hu
• Képüsz Kft helyi televízió

A rendezvény területére történő belépéssel (ráutaló magatartás) jelen tájékoztatást tudomásul véve hozzájárul, hogy kép- illetve videofelvétel készülhet Önről, amelyet nyilvánosságra hozhat a felsorolt médiafelületeken a rendezvény szervezője.
Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ b), illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást alábbi elérhetőségeinken, továbbá kérheti, hogy azokat a felvételeket, amelyeken felismerhető vagy beazonosítható ne hozzuk nyilvánosságra, illetve kérheti a megjelentetett felvételek fenti médiafelületekről történő eltávolítását, törlését.

Adatkezelő neve: Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft.
Postai címe: 2721 Pilis, Gubányi Károly u. 2-4.
Email címe: szervezes@csernaikozpont.hu
Telefonszáma: +3620 341 3033

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: 36-1/391-1400
Weboldal: www.naih.hu